wie zijn wij  |  onze normen   |  diensten  |  contact |  
 

 

Gedetailleerde informatie over onze diensten:

 • Praktisch Debiteurenbeheer

  Door inzet van uitstekend opgeleid en communicatief vaardig personeel, zijn wij in staat uitstekende relaties op te bouwen met uw debiteuren. Doelstelling daarbij is om uw debiteuren tijdig te laten betalen zonder de klant-relatie negatief te beïnvloeden. Wij waarborgen dit door goed te communiceren met de commercieel verantwoordelijken.

  In de contacten met uw klanten spreken wij de moderne Europese talen, dragen wij zorg voor tijdige en juiste rapportage / dossiervorming en monitoren wij voortdurend de effectiviteit van ons handelen. Tevens kaarten wij veel voorkomende problemen aan bij de verantwoordelijke
  afdelingen.

 • Scannen debiteurenproces

  Gezamenlijk bekijken wij het gehele proces vanaf klantinvoer tot en met de betaling van uw factuur. Wij zullen feilloos eventuele zwakke plekken blootleggen en praktische verbetervoorstellen doen.  Deze service bieden wij u geheel kosteloos aan.

 • Krediet en verhaalsinformatie

  Om pro-actief debiteurenbeheer uit te kunnen oefenen wilt u tijdig beschikken over juiste en volledige informatie over uw prospects en debiteuren. U wilt tenslotte weten met wie u zaken doet.

  In ons netwerk hebben wij de grootste leveranciers in Nederland op het gebied van financiële informatie. Op basis van deze informatie doen wij zelf aanvullend referentie onderzoek en dit garandeert dat uw informatie accuraat en up-to-date is.
 • Incasso

  Als verlengstuk van uw interne aanmaningencyclus kunt u gebruik maken van onze incassodiensten. Dit staat garant voor goede dossiervorming en de grootste kans uw vordering alsnog betaald te krijgen. Wij incasseren uw vordering vasthoudend en doortastend vanaf de eerste sommatie tot aan een eventuele gerechtelijke procedure. (succesratio 2018 90,4%)
 • Afhandelen faillissementen

  Wij zorgen voor steunvorderingen, dienen uw vorderingen in bij de curator, bewaken de voortgang, vorderen uw BTW terug en sporen eventueel verdwenen debiteuren op via ons netwerk.
 • Detachering debiteurenbeheerders, credit controllers en credit managers

  Uw onderneming kan langere tijd gebruik maken van onze debiteurenspecialisten om bijvoorbeeld de debiteurenportefeuille structureel op orde te krijgen of om veranderingsprocessen door te voeren.

 • Werving en selectie debiteuren professionals

  Indien u op zoek bent naar integere en vakinhoudelijk sterke medewerkers voor uw debiteurenafdeling, dan kunt u gebruik maken van onze werving- & selectiediensten.  Wij beschikken over een zeer uitgebreid netwerk en wij kunnen de strengste selectiecriteria aanleggen.

 • Inkoop van vorderingen

  Op basis van risicoselectie kopen wij individuele vorderingen waardoor uw cash flow wordt vergroot, debiteurenrisico’s worden uitgesloten, u belangrijke fiscale voordelen geniet en zorgt voor besparingen op de administratie, IT en personeelskosten.

 • Debiteurenfinanciering

  Uitstaande vorderingen op debiteuren leggen een groot beslag op het werkkapitaal van uw onderneming. Met onze debiteurenfinanciering heeft u snel de beschikking over de benodigde financiële middelen.

  Praktisch betekent dit voor u:

  • ruime financiering: tot 91% van het uitstaande debiteurensaldo
  • lange financiering: tot 90 dagen na de vervaldatum van de factuur
  • bevoorschotting binnen één werkdag na het indienen van de factuur op uw rekening.
  • korting kunnen bedingen op inkopen doordat u snel kunt betalen.


 • Bewaking vorderingen ter incasso

  Wanneer u vorderingen uit handen geeft verliest u meestal zicht op de vordering. Wij bewaken de voortgang van het incassotraject door regelmatig informatie in te winnen bij uw deurwaarders en incassobureaus. U kunt er dus op rekenen dat uw geld zonder vertraging op uw rekening staat.